Kurumsal / Kamu Hizmet Standartları

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SÜRE

1 İlk abonelik başvurusu İNŞAAT ABONELİKLERİNDE 
   İnşaat ruhsatının (Yapı Ruhsatı) aslı ve fotokopisi (Aslı görülerek iade edilecektir.)

İNŞAATIN BİTİMİNİ MÜTEAKİP BAĞIMSIZ BÖLÜM ABONELİKLERİNE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN

1. MESKEN TİPİ ABONELİKLERDE
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Raporu) aslı ve fotokopisi (Aslı görülerek iade edilecektir.)
 • Toplu konutlarda (TOKİ) satış sözleşmesi fotokopisi
2. İŞYERİ TİPİ ABONELİKLERDE
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Raporu) aslı ve fotokopisi (Aslı görülerek iade edilecektir.)
 • İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisic)Vergi Levhası fotokopisi
3. RESMİ DAİRE ABONELİKLERİNDE
 • İlgili kurumdan abonelik talep dilekçesi
 • Görevlendirme yazısı
4. ATIKSU ABONELİKLERİNDE
   Mesken ve işyeri abonelikleri için gerekli olan evraklara ek olarak;
 • Dilekçe
 • D.S.İ. Sondaj ruhsatı
 • Mekanik sayaç
1 saat
2 Daha önceden su bağlantısı ve aboneliği mevcut olup eski abonesince kullanıma kapatılmış aboneliklerin yeni abone adına tescil edilerek sözleşme tanzimi 1. MESKEN TİPİ ABONELİKLERDE
 • ABONE EV SAHİBİ İSE ;  Tapu aslı ve fotokopisi (Aslı görülerek iade edilecektir.)
 • ABONE KİRACI İSE ;  Kira kontratının aslı ve fotokopisi.(Aslı görülerek iade edilecektir.)
2. İŞYERİ TİPİ ABONELİKLERDE
 • İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı mülk sahibi ise tapu fotokopisi
 • Turistik işletme belgesi ( Mesken tarifesinden faydalanmak isteyen işletmeler için)
3. RESMİ DAİRE ABONELİKLERİNDE
 • İlgili kurumdan abonelik talep dilekçesi
 • Görevlendirme yazısı
1 saat
3 Mevcut aboneliğin kapatılması işlemi ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ ABONELERİ
Aboneye ait akıllı kart aboneliğin kapatılacağı gün elektronik sayaca okutturularak Abone İşleri Dairesine getirilir.Sayaçta teknik bir sorun yok ise;
 • Abone, kapatacağı sayaçın içerisinde kalan su miktarını geri almak istemezse derhal işlem tamamlanır ve aboneliği sona erdirilir.
 • Sayaç içerisinde kalan su abonece talep edilirse ilgili servisce yeni bir kapama kartı tanzim edilir.
 • Abonece bu kartın sayaca okutturulup getirilmesini müteakip işlem tamamlanır.
30 dakika
4 Abonelik tesisinin tamamen iptal edilmesi Belediyeden aldığı ilişik kesme formu Tapu fotokopisi (Son iş'arın okunması sonrası) 30 dakika
5 Yeni Kart Yapımı Abone kimliği görülerek. 15 dakika
6 Bozuk veya kayıp kartlarda sayaça yüklenmemiş olan suyun yeni abone kartına aktarılması Dilekçe 15 gün
7 İtirazlar Dilekçe(Sayaçların Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme süresi hariç) 15 gün
8 Elektronik kartlı sayaçta kredi yüklemesi Abone Kartı 15 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belitrtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ESKİ Genel Müdürlüğü
İsim
Ünvan
Adres
:
:
:
Halil KÖKLÜ
Abone İşleri Dairesi Başkanı
Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No: 11 Eskişehir
İsim
Ünvan
Adres
:
:
:
Suat BALCİ
Genel Müdür
ESKİ Genel Müdürlüğü Orhangazi Mah. Ömür Mevkii Eskişehir
Tel
Faks
E-posta
:
:
:
(0222) 220 41 90
(0222) 220 41 94
abone_sikayet@eskisehir-eski.gov.tr
Tel
Faks
E-posta
:
:
:
( 0222 ) 324 30 24 - 25
( 0222 ) 324 29 78 - 79
bilgiedinme@eskisehir-eski.gov.tr