BASIN ODASI

Genel Kurul İlanı 2017

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun'un 5. maddesi gereğince ekte belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 17:00'de toplanacaktır.