BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, ESKİ Genel Kurul’u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5.maddesi gereğince toplanarak 29 Kasım 2017 tarihli Olağan ve 13 Aralık 2017 tarihli Olağanüstü ESKİ Genel Kurul toplantısında aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ:

1- ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 29 Kasım 2017 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda işari Oy’a sunuldu, Yatırım Programından çıkarılan 4 üncü madde hariç diğer maddeler “oybirliği” ile, 13 Aralık 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda 2018 Yılı Yatırım Programındaki 4 üncü maddesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu işari Oy’a sunuldu “Oyçokluğu” ile kabul edildi.

2- ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 29 Kasım 2017 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda işari Oy’a sunuldu, Amaç 10’daki Performans Göstergesi 10.1.1.7.1 ve 10.1.1.8.l.’de yer alan faaliyetler hariç diğer bölümleri “Oybirliği” ile, 13 Aralık 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda 2018 Yılı Performans Programı Amaç 10’daki Performans Göstergesi 10.1.1.7.1 ve 10.1.1.8.l.’de yer alan faaliyetlerle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu işari Oy’a sunuldu “Oyçokluğu” ile kabul edildi.

3- ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 18. Maddesi, 13 Aralık 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu İşari Oy’a sunuldu “Oyçokluğu” ile kabul edildi.