BASIN ODASI

Genel Kurul İlanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurul'u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşüp karara bağlamak üzere 13 Aralık 2017 Çarşamba günü Saat 17.00’de olağanüstü toplanacaktır.

GÜNDEM

1- ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Yatırım Programındaki 4 üncü Maddesi ile ilgili Genel Müdürlük Yazısı.

2- ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Performans Programı Amaç 10’daki Performans Göstergesi 10.1.1.7.1 ve 10.1.1.8.1 de yer alan faaliyetler ile ilgili Genel Müdürlük Yazısı

3- ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 18. Maddesi İle İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

4- Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı İle İlgili Konunun 5393 Sayılı Kanunun 24/3 maddesi ve Belediye Meclis ve Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından gündeme alınması.