BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, ESKİ Genel Kurul’u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5.maddesi gereğince toplanarak 28 Kasım 2016 tarihli Kasım dönemi olağan ESKİ Genel Kurul toplantısında aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir. 

KARAR ÖZETİ : 

1- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, tadilen "Oybirliği" ile kabul edildi

2- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, tadilen "Oybirliği" ile kabul edildi.

3- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, tadilen "Oybirliği" ile kabul edildi.

4- 2017 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy'a sunuldu. "Oybirliği" ile kabul edildi.

5- Norm Kadro Değişliği ve Kadrolarda İptal-İhdas İşlemi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy'a sunuldu. "Oybirliği" ile kabul edildi.