BASIN ODASI

Ödenmemiş su ve atıksu yapılandırması

6736 sayılı kanun kapsamında;

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibari ile ödenmemiş bulunan su ve atıksu bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları hakkında en fazla 18 aya kadar yapılandırma işlemi uygulanabilecektir.

Abonelerimizin yapılandırma için dilekçelerini en geç 31.10.2016 tarihine kadar idaremize vermeleri gerekmektedir.