BASIN ODASI

Genel Kurul İlanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurul'u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşüp karara bağlamak üzere, Olağanüstü olarak 8 Eylül 2020 Salı günü Saat 17.30’da toplanacaktır.

Yukarıda belirtilen tarih ve saatte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)'nda hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM

1- Sakarbaşı Kaynaklarından Eskişehir İline İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile İlgili Protokol