BASIN ODASI

Genel Kurul İlanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurul'u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan olarak 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Saat 17.00’da toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

2- Denetçi Raporu ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

3- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

4- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 Yılı Faaliyet Raporu.