BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, ESKİ Genel Kurul’u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5.maddesi gereğince toplanarak 28 Kasım 2019 tarihli Kasım dönemi olağan ESKİ Genel Kurul toplantısında aldığı kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ :

1. ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020-2024 Yıllarına ait(5) Yıllık Stratejik Planı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.

2. ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020-2024 Yıllarına ait(5) Yıllık Yatırım Programı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.

3. ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Yatırım Programı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.

4. ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Performans Programı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.

5. ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oyçokluğu" ile kabul edildi.

6. 2020 Yılı Geçici İşci Vize Teklif Cetveli ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oybirliği" ile kabul edildi.

7. Norm Kadro Değişikliği ve Kadrolarda İptal-İhdas İşlemi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oybirliği" ile kabul edildi.

8. Taşınmaz Devri ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak işari Oy'a sunuldu, "Oybirliği" ile kabul edildi.