BASIN ODASI

Genel Kurul İlanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurul'u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan olarak 25 Kasım 2019 Pazartesi günü Saat 17.00’da toplanacaktır.

GÜNDEM

1- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020-2024 Yıllarına ait (5) Yıllık Stratejik Planı ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

2- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020-2024 Yıllarına ait (5) Yıllık Yatırım Programı ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

3- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Yatırım Programı ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

4- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Performans Programı ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

5- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Bütçesi ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

6- 2020 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

7- Norm Kadro Değişikliği ve Kadrolarda İptal-İhdas İşlemi ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

8- Taşınmaz Devri ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.