BASIN ODASI

Genel Kurul Karar Özeti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, ESKİ Genel Kurul’u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5.maddesi gereği, Mayıs dönemi olağan toplantısını 22 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirmiş  olup, toplantıda alınan kararların özetleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR ÖZETİ :

1. Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oy çokluğu” ile kabul edildi. ( Hamid YÜZÜGÜLLÜ, Özkan ALP, Kadir BOZKURT, Menderes DURGUT, Murat ÖZCAN, Özlem YALÇIN, Mustafa BİRSEN, Orhan DURMUŞ, Fatih ÖZATA, Yunus ARIKAYA, Adem ÇAKIR, Hakkı AKKURT, Tahsin ÇELİK, Osman GÜRNAZ, Haşan Tahsin SÜRÜ, Salih YILMAZ karşı oy)

2. Taşınmaz Devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oybirliği” ile kabul edildi.

3. ESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okunarak İşari Oy’a sunuldu, “Oy çokluğu” ile kabul edildi. (Mustafa BİRSEN, Fatih ÖZATA, Yunus ARIKAYA, Adem ÇAKIR, Hakkı AKKURT, Haşan Tahsin SÜRÜ, Salih YILMAZ Red, Orhan DURMUŞ, Tahsin ÇELİK Çekimser)

4. ESKİ Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu müzakere edilerek İşari Oy’a sunuldu “Oy çokluğu” ile kabul edildi. (Mustafa BİRSEN karşı oy)