BASIN ODASI

Genel Kurul İlanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurul'u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşüp karara bağlamak üzere 15 Kasım 2018 Perşembe günü Saat 17.00’de olağanüstü toplanacaktır.

GÜNDEM

1- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 Yılı Yatırım Programı ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

2- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 Yılı Performans Programı ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

3- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

4- 2019 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı