BASIN ODASI

Genel Kurul İlanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurul'u sıfatıyla 2560 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşüp karara bağlamak üzere 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Saat 17.00’de olağanüstü toplanacaktır.

GÜNDEM

1- 2 Asil 2 Yedek Denetçi Seçimi ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

3- Denetçi Raporu ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

4- Kalabak Suyu Dağıtım ve Uygulama Yönetmeliğinin 10.11.12. ve 14'üncü maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Genel Müdürlük Yazısı.

5- Memur Kadrolarında İptal İhdas İşlemi ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

6- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı.

7- ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Faaliyet Raporu ile İlgili Genel Müdürlük Yazısı