Abone İşleri / Ücretler ve Cezalar

ESKİ ABONELER İÇİN EKS FİYATLARI

Aboneler için sayaç fiyatı 300,00 TL (KDV Dahil). Eski aboneler sayaç bedelini ödemek zorunda değildirler. Sayaç bedelini ödeyen aboneler suyu indirimli kullanırlar. Sayaç bedelini ödemeyen aboneler ise normal tarife üzerinden sularını almaya devam ederler. Fiyat tarifesinde KDV hariçtir.

SU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ

1 ) KEŞİF ÜCRETİ 59,00 TL
2 ) SU AÇMA ÜCRETİ ( Devir işlemlerinden alınmaz. ) 36,00 TL
3 ) SU BAĞLAMA ÜCRETİ
"Ana boru delme, kolye bağlama, sayaç. muayene işçilik bedeli, kolye, conta, abone plakası dosya ve sayaç tüp bedeli içerisindedir."
 
     a ) Tek Bağımsız konut, işyeri, inşaat ve resmi daire için 100,00 TL
     b ) ( 1 ) 'den fazla bağımsız bölümlü konut, işyeri, inşaat ve resmi dairelerde beher bağımsız bölüm için 69,00 TL
4 ) DIŞ TESİSAT BORU DÖŞEME BEDELİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları uygulanır.
5 ) SAYAÇ SÖKME - TAKMA ÜCRETİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği uygulanır.
6 ) ETÜV ÜCRETLERİ
Sakalara ait su tanklarını dezenfekte ücreti olarak;
 
     a ) 3 ton'a kadar olanlar için 21,00 TL
     b ) 3 ton ve yukarısı için 27,00 TL
7 ) SU TEMİNAT BEDELİ  
     a ) Konut Aboneleri Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği kendi tarifesi esas alınarak 30 m3 su tutarı kadar teminat alınır.
     b ) İşyeri Aboneleri Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği Yönetim kurulu tarfından belirlenir.
     c ) İnşaat Aboneleri  
          ( 5 ) Daireye kadar olan inşaatlar 486,00 TL
          ( 5 ) Daireden fazla olan inşaatlar 982,00 TL

ATIKSU HİZMET VE TEMİNAT TARİFESİ

1 ) KANALİZASYON BAĞLANTI ÜCRETİ  
     a ) Konutlarda ( Daire başına ) 59,00 TL
     b ) Dükkan, Mağaza vb. işyerleri 102,00 TL
     c ) Otel, İşhanı, Resmi Daireler ( Beher odası için ) 102,00 TL
     d ) Küçük İmalathaneler ( Dokuz işçiye kadar olanlar ) 116,00 TL
     e ) Akaryakıt istasyonları  
           - Yıkama yağlama yoksa 778,00 TL
           - Yıkama yağlama varsa 1.994,00 TL
     f ) Fabrikalar, Ticaret haneler 
 
         ( 10 - 50 işçiye kadar. ) 1.055,00 TL
         ( 50'den fazla işçisi olanlar ) 1.994,00 TL
2 ) SU VE KANALİZASYON KATILIM PAYI AVANSI 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden su ve Kanalizasyon tesislerine yapılan giderlerin tamamının, ilgili gayrimenkullerin vergi değeri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk edilir.( cephe*metretül fiyatı/2 formülü ile hesaplanır )
3 ) KANAL TEMİZLEME ÜCRETİ
Kanal açma aracı ile ( 1 ) saatlik kanal temizleme ücreti 
Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
4 ) VİDANJÖR ÜCRETİ Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
5 ) ÖZEL VİDANJÖR YILLIK ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ ( Ruhsat bedeli ) 1.050,00 TL
6 ) DEŞARJ KALİTE KONTROL ÜCRETİ ( Ruhsat bedeli ) 256,00 TL
7 ) ATIKSU TEMİNATI
Atıksuya bağlı abonelerden alınacak teminat bedeli;
 
     1 - Konut aboneleri Sözleşme imzalayan her mekanik saat abonesinden her bağımsız bölüm için 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar ( 20m3 ) teminat bedeli tarifesine göre alınır. ( Tarifeler Yönetmeliği Madde:31 )
     2 - İşyeri aboneleri Sözleşme imzalayan her mekanik saat abonesinden her bağımsız bölüm için 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar ( 20m3 ) teminat bedeli tarifesine göre alınır. ( Tarifeler Yönetmeliği Madde:31 )

DİĞER HİZMET TARİFELERİ

1 ) İŞ MAKİNALARI KİRA BEDELİ 
( İdaremizin elinde bulunan işmakinalarının kiraya verilme ücreti :
Lastik tekerlekli yükleyici, betoniyer, kompresör, kazıcı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatları uygulanır.
2 ) EKS SERVİSİ Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği uygulanır.

YAPTIRIMLAR TARİFESİ

1 ) İdarece mühürlenerek veya aparat takılarak kesilen su, vatandaş tarafından mühür ve aparat koparılarak açıldığı takdirde alınacak ücret; 467,00 TL
2 ) İdarenin haberi olmadan sayaç yeri değiştirmek  veya sökmek yasaktır. Bu fiilleri işleyen abonelerden alınacak ücret; Ayrıca ESKİ'nin bilgisi dışında  kartlı sayacın herhangi bir nedenle  tahrip olması veya hasar görmesi  halinde aboneden sayaç bedeli aynen tahsil edilir. 467,00 TL
3 )  Kaçak su kullanıldığı tesbit  edilen konut ve işyeri abonelerinden alınacak kaçak su bedeli Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre tespit edilir.       Ayrıca bu abonelerden 445 TL kaçak su kullanma cezası alınır. 467,00 TL
4 ) Kaçak su kullanıldığı tesbit edilen inşaatlardan 885,00 TL Ücret alınır. İnşaatta kullanılan su bedeli ayrıca tahakkuk edilir. 929,00 TL
5 ) KİRLİLİK ÖNLEM PAYI ( KÖP ) 0,93 TL

EKS KART BEDELİ

Kart Bedeli 5 TL ( KDV Dahil )
* Fiyatlara KDV ve ÇTV Dahil Değildir.
* Tarifeler 01.01.2018 Tarihinden İtibaren geçerlidir.