Abone İşleri / Fiyat Tarifeleri

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI SU VE ATIKSU SATIŞ TARİFESİ

ABONE TİPİ

SU

ATIK SU

TOPLAM

1 - KONUT ABONELERİ 1,93 0,97 2,90
A) ENGELLİ ABONELER

% 40 ve üzeri engelli belgesi getirmek şartı ile,Konut Abonelerine uygulanan tarife üzerinden,% 25 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.
1,45 0,73 2,18
B) ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ ABONELERİ

1005 S.K.(Ek madde 1) kapsamındaki (3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibi aylıklarının Bağlanması Hakkında kanun kapsamında vatani hizmet  tertibinden aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık ve gelir bağlanmış bulunanlar)abonelere resmi belgelerini ibraz etmek şartıyla;Konut Abonelerine uygulanan tarifeye % 50 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.
0,97 0,49 1,46
2 - İŞYERİ ABONELERİ,RESMİ DAİRE,HASTANE VE ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ-ÖZEL) ABONELERİ
3,77 2,83 6,60
3 - İNŞAAT ABONELERİ 5,71 - 5,71
4 - OKULLAR (RESMİ-ÖZEL) 1,85 0,93 2,78
5 - ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ ABONELERİ

Sayaç Bedelini ödemeyen EKS Abonelerine kendi abone türlerine göre (1) ve (2) no'lu tarifeler uygulanır.
     
1) KONUT ABONELERİ 1,74 0,87 2,61

A) ENGELLİ ABONELER

% 40 ve üzeri engelli belgesi getirmek şartı ile,Konut Abonelerine uygulanan tarife üzerinden,% 25 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.

1,31 0,66 1,97

A) ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ ABONELERİ

1005 S.K.(Ek madde 1) kapsamındaki (3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibi aylıklarının Bağlanması Hakkında kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık ve gelir bağlanmış bulunanlar)abonelere resmi belgelerini ibraz etmek şartıyla;Konut Abonelerine uygulanan tarifeye % 50 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.

0,87 0,44 1,31
2) İŞYERİ ABONELERİ,RESMİ DAİRE,HASTANE VE ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ-ÖZEL) ABONELERİ
3,38 2,54 5,92
6 - HAMAM ABONELERİ - 1,67 1,67
7 - 6360 SAYILI YASA İLE GÖREV ALANINA DAHİL OLAN İLÇELER      
1) KONUT ABONELERİ 1,11 0,56 1,67

A) ENGELLİ ABONELER

% 40 ve üzeri engelli belgesi getirmek şartı ile,Konut Abonelerine uygulanan tarife üzerinden,% 25 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.

0,83 0,42 1,25

A) ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ ABONELERİ

1005 S.K.(Ek madde 1) kapsamındaki (3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibi aylıklarının Bağlanması Hakkın da kanun kapsamında vatani hizmet  tertibinden aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık ve gelir bağlanmış bulunanlar)abonelere resmi belgelerini ibraz etmek şartıyla;Konut Abonelerine uygulanan tarifeye % 50 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.

0,56 0,28 0,84
2) İŞYERİ ABONELERİ,RESMİ DAİRE,HASTANE VE ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ-ÖZEL) ABONELERİ
2,63 1,97 4,60
3) İNŞAAT ABONELERİ 4,45 - 4,45
4) OKULLAR (RESMİ-ÖZEL) 1,00 0,50 1,50
8 - 6360 SAYILI YASA İLE GÖREV ALANINA DAHİL OLAN BELDE TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILARAK MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLEŞİM YERLERİ      
1) KONUT ABONELERİ 0,97 0,49 1,46

A) ENGELLİ ABONELER

% 40 ve üzeri engelli belgesi getirmek şartı ile,Konut Abonelerine uygulanan tarife üzerinden,% 25 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.

0,73 0,37 1,10

A) ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ ABONELERİ

1005 S.K.(Ek madde 1) kapsamındaki (3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibi aylıklarının Bağlanması Hakkın da kanun kapsamında vatani hizmet  tertibinden aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık ve gelir bağlanmış bulunanlar)abonelere resmi belgelerini ibraz etmek şartıyla;Konut Abonelerine uygulanan tarifeye % 50 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.

0,49 0,25 0,74
2) İŞYERİ ABONELERİ,RESMİ DAİRE,HASTANE VE ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ-ÖZEL) ABONELERİ
1,89 1,42 3,31
3) İNŞAAT ABONELERİ 2,86 - 2,86
4) OKULLAR (RESMİ-ÖZEL) 0,93 0,47 1,40
9 - KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILARAK MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLEŞİM YERLERİNDE      
1) KONUT ABONELERİ 0,48 0,24 0,72

A) ENGELLİ ABONELER

% 40 ve üzeri engelli belgesi getirmek şartı ile,Konut Abonelerine uygulanan tarife üzerinden,% 25 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.

0,36 0,18 0,54

A) ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ ABONELERİ

1005 S.K.(Ek madde 1) kapsamındaki (3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibi aylıklarının Bağlanması Hakkında kanun kapsamında vatani hizmet  tertibinden aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış  olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık ve gelir bağlanmış bulunanlar)abonelere resmi belgeleriniibraz etmek şartıyla;Konut Abonelerine uygulanan tarifeye % 50 indirim yapılmak suretiyle uygulanır.
0,24 0,12 0,36
2) İŞYERİ ABONELERİ,RESMİ DAİRE,HASTANE VE ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ-ÖZEL) ABONELERİ
0,94 0,71 1,65
3) İNŞAAT ABONELERİ 1,43 - 1,43
4) OKULLAR (RESMİ-ÖZEL) 0,46 0,23 0,69
* Köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ,şehir şebekesinden beslenen yerlerde şehir su kullanım tarifesi uygulanır.
* Tüm belediye abonelerine kendi ilçe konut tarifesinin %10 u uygulanır.
* İnşaat temeli kazısı sırasında çıkan yer altı suyunun kanalizasyon hattımıza deşarjında konut tarifesi uygulanır.
* Atık su bedeli kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerden alınır.
* Arıtma tesisi olmayan yerlerden atıksu bedelinin %50 si alınır.
* Mevcut EKS sistemine uyumlu olmayan ''Akıllı Sayaçlar'' idarece uygun görülen sayaç ile değiştirilir.